Patisserie Eclair

Artisanaal gebak, altijd lekker!

DUURZAME PALMOLIE IN AL ONZE PRODUCTEN

Palmolie wordt het meest geproduceerd van alle andere bestaande oliën en wordt verwerkt in talloze producten die we dagelijks gebruiken zoals margarine, deegwaren, douchegels, kaarsen en nog zo veel meer.

Palmolie wordt voornamelijk geproduceerd in zuidoost Azië en er zijn een groot aantal milieu- en sociale problemen verbonden aan de productie van deze olie. Voor de ontwikkeling van palmolie zijn namelijk plantages nodig, maar om die mogelijk te maken worden tropische regenwouden verwoest. En dit resulteert op zijn beurt in een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen en berokkent schade aan de biodiversiteit van planten. Palmolieplantages kunnen ook een impact hebben op de lokale bevolking en hun levensomstandigheden alsook op hun cultuur. In tegenstrijd heeft de palmolie-industrie miljoenen banen gecreëerd waardoor veel mensen over een stabiel inkomen beschikken.

De biodiversiteit van de planeet waarborgen is één van de sleutelaspecten van de MVO-strategie van Carrefour: in 2006 heeft ze zich ertoe verbonden om enkel duurzame palmolie te gebruiken in haar producten door RSPO – Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie – te steunen. Deze ronde tafel is een platform voor meer dan 1600 palmolieproducenten, fabrikanten van agrovoeding, detailhandelaars en NGO's, waarvan het doel is om de palmoliemarkt te transformeren naar een duurzame sector. Om dit te verwezenlijken, is het productiecertificatiesysteem ontwikkeld dat zorgt voor traceerbaarheid in de supply chain.

Wanneer het niet mogelijk is om de palmolie te vervangen door een andere olie in de merkproducten van Carrefour door technologische beperkingen of wanneer dat gevolgen kan hebben voor de nutritionele of organoleptische eigenschappen van een product, dan belooft Carrefour om palmolie te gebruiken die afkomstig is van de aanvoerlijnen die ondersteund worden door de RSPO.

Vandaag is 100% van de palmolie die gebruikt wordt in de producten van het huismerk van Carrefour afkomstig van afvoerlijnen die vallen onder de richtlijnen van de RSPO.